Team

Dr. Delbeke Patricia

oogarts oostkamp patricia delbekeZij studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en specialiseerde zich in de oogheelkunde aan het UZ Gent, waar zij in 1996 afstudeerde. Na haar opleiding volgde ze een fellowship cataractchirurgie in het Oogziekenhuis Rotterdam.

Zij heeft een bijzondere interesse in de kinderoogheelkunde.

Zij was werkzaam op de dienst kinderoogziekten van het UZ Gent tot augustus 2018.

Sedertdien heeft ze haar ziekenhuispraktijk veranderd naar het AZ Sint-Jan te Brugge.

Verder maakt ze deel uit van het multidisciplinaire team van Begeleidingscentrum De Kade voor onderzoek van kinderen met vermoeden van een Cerebrale Visuele Inperking of CVI.

Zij is tevens verbonden als kinderoogarts aan het MFC en Buitengewoon Onderwijs type 4 “Ten Dries” in Landegem, voor kinderen met een motore of meervoudige handicap.

Zij is voorzitster van de Belgische Vereniging voor Kinderoogartsen sedert 2018.

Dr. Buijsrogge Michiel

oogartsen-oostkamp-michiel-buijsroggeHij studeerde in 2010 af als arts aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich aansluitend in de oogheelkunde in het UZ Gent.

De laatste 6 maanden van zijn opleiding genoot hij in ZNA Middelheim in Antwerpen. Daar kreeg hij bijzondere interesse in de cataractchirurgie en medische retina.

Tijdens zijn opleiding in het UZ Gent werkte hij samen met Dr. Delbeke en toen hij afstudeerde als oogarts in 2014 besloot hij haar praktijk in Oostkamp te versterken. U kan bij hem terecht voor algemene oogheelkunde, cataract, glaucoom, medische retina (diabetes, maculadegeneratie, …) en refractieve chirurgie.

Hij is tevens verbonden aan het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze waar hij 3 dagen per week consulteert en opereert.

Hij is tevens verbonden aan de Laser Vision Clinic te Gent waar hij laseringrepen uitvoert (refractieve chirurgie).

Peerlinck Peggy

oogartsen-oostkamp-peggy-peerlinckZij is afgestudeerd als opticien-optometrist en werkte verscheidene jaren in een optiekzaak.

Sedert 2010 is zij de praktijkmedewerkster van de oogartsenpraktijk.

Zij maakt de afspraken, doet de intake en doet het vooronderzoek bij de patiënten.

Zij is onderlegd in het uitvoeren van de technische onderzoeken.